Abteilungen

Ecker

Amtsleitung
Telefon: +43 7711 2255 15
Faxnummer: +43 7711 2255 15
E-Mail (offiziell): a.ecker@suben.at


Bauhof
Bauhofleiter: Franz Billinger


Kindergarten
Kindergartenleiterin: Iris Wölflingseder, BEd.
Telefon: +43 7711 2718
E-Mail (offiziell): office@kindergarten-suben.at
Ort: Suben 12, 4975 Suben
wegfinder
zum Lageplanfür Kindergarten


Kläranlage
Betriebsleiter der Kläranlage Suben/St. Marienkirchen: Rupert Steininger


Verwaltung
Amtsleiter: Alois Ecker
Zimmer: Gemeindeamt